Pandemi av covid-19 orsakat av Coronavirus Sars-Cov-2 har spridits till världens alla länder

På nyårsafton 2019 fick WHO rapporter om ett nytt virus som låg bakom flera fall av lunginflammation i staden Wuhan i Kina. I början av 2020 bekräftades att ett nytt virus tillhörande familjen coronavirus börjat spridas och sjukdomen som viruset ger upphov till döptes till Covid-19 (Coronavirus disease 19). Symptomen liknar influensasymptom med feber, olika symptom från luftvägarna som hosta och andnöd. Kinesiska myndigheter agerade snabbt för att stoppa smittspridningen, bland annat genom samhällsinformation, smittspårning och att isolera flera stora städer där smittan påträffats.

Sedan dess har viruset spridits till världens alla länder. I slutet av januari 2020 bekräftades att smittan nått Sverige. Den 11 Mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 nu är en pandemi. Det innebär att det är en okontrollerad smittspridning av detta coronavirus, som fått namnet Sars-Cov-2, i världen.

I slutet av första kvartalet 2020 hade mer än 750 000 människor i världen bekräftats smittade och mer än 35000 rapporterade dödsfall.

Vanliga symtom på covid-19

Symptom på covid-19:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • ont i halsen
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk

Nu kan alla bedöma sina symptom och sjukdomar

Det var inte länge sedan som man behövde gå till sjukhuset när man upplevde något konstigt med kroppen. En del kanske hade en läkarbok hemma med de vanligaste sjukdomarna beskrivna, men det var svårt att hitta vilken sjukdom det kunde handla om eller söka bland symptom.

Nu kan alla enkelt gå in och söka symptom och få tips på vilka sjukdomar som har det symptomet och vilka andra symptom som hör till olika sjukdomar så att man själv kan göra en första bedömning om det är något allvarligt eller övergående som man drabbats av.

Riktigt bra om det t.ex. är någon könssjukdom man drabbats av.

Sedan om man känner sig osäker kan man naturligtvis gå vidare och ringa sjukvårdsupplysningen och få rådet om man ska uppsöka sjukvården eller inte. Och om det är något allvarligt ska man naturligtvis ta hjälp av sjukvården.