Rysslands invasion av Ukraina 2022

24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Trots hårda attacker mot bl.a. huvudstaden Kyiv och landets näst största stad Charkiv har Ukraina bjudit hårt motstånd. Bl.a. har en sex mil lång rysk militärkonvoj siktats på väg mot Ukraina, men det har rapporterats att den stora militärkolonn som varit på väg mot Kyiv har stannat av.

Den ryska militären uppges dock ha tagit kontroll över centrala delar av staden Cherson i södra Ukraina.

EU och Nato och resten av västvärlden fördömer invasionen och har skickat hjälpsändningar och defensiva vapen till Ukraina medans Belarus och Tjetjenien ställer sig på Rysslands sida.

Radikala islamister som är ett hot mot rikets säkerhet kan inte utvisas

Sex radikala islamister – som enligt Säpo utgör ett hot mot rikets säkerhet – ska utvisas från Sverige. Men utvisningarna kan inte verkställas p.g.a. hot mot islamisterna i hemlandet och männen har släppts ur förvar.


Det handlar om Gävleimamen Abo Raad och hans 34-årige son, Umeå-imamen Hussein Al-Jibury, Västerås-imamen Fekri Hamad, Viktor Gaziev från Gävle samt Abdel-Nasser el Nadi, tidigare ledare för Vetenskapsskolan.De sex centralgestalterma i den islamistiska kulten , togs i förvar av säkerhetspolisens våren 2019.

Myndigheten begärde med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) att männen skulle utvisas. Migrationsverket instämde i bedömningen, men beslutet överklagades till regeringen – som också beslutade om utvisning.

Hinder att verkställa utvisningar

Men utvisningarna har stött på hinder då männen sägs riskera förföljelse i sina hemländer enligt migrationsöverdomstolen. Regeringen arbetar aktivt för att undanröja de hinder mot utvisningarna som Migrationsöverdomstolen har pekat på.

I stället för förvar får de inställelseplikt hos polisen. 

– De får inställa sig hos polisen antingen en gång eller flera gånger i veckan. Bryter de mot det kan de få upp till en månads fängelse.

De sex männen är fortsatt föremål för säkerhetspolisens spaning.