Pandemi av covid-19 orsakat av Coronavirus Sars-Cov-2 har spridits till världens alla länder

På nyårsafton 2019 fick WHO rapporter om ett nytt virus som låg bakom flera fall av lunginflammation i staden Wuhan i Kina. I början av 2020 bekräftades att ett nytt virus tillhörande familjen coronavirus börjat spridas och sjukdomen som viruset ger upphov till döptes till Covid-19 (Coronavirus disease 19). Symptomen liknar influensasymptom med feber, olika symptom från luftvägarna som hosta och andnöd. Kinesiska myndigheter agerade snabbt för att stoppa smittspridningen, bland annat genom samhällsinformation, smittspårning och att isolera flera stora städer där smittan påträffats.

Sedan dess har viruset spridits till världens alla länder. I slutet av januari 2020 bekräftades att smittan nått Sverige. Den 11 Mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 nu är en pandemi. Det innebär att det är en okontrollerad smittspridning av detta coronavirus, som fått namnet Sars-Cov-2, i världen.

I slutet av första kvartalet 2020 hade mer än 750 000 människor i världen bekräftats smittade och mer än 35000 rapporterade dödsfall.

Vanliga symtom på covid-19

Symptom på covid-19:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • ont i halsen
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk